12 Haziran 2011 Pazar

Enerji İvmesinin Yükselmesi


-Üstat Kuthumi ve Üstat Serapis Bey
Om Na’nın Kutsal Okulu ve Işığın Bilgeliği
Haftalık Kanallık Mesajı
www.omna.org
Natalie Glasson Kanallığı ile 6.6.11

Birleşmiş bilincimiz ve niyetlerimizi size kanallık yoluyla iletirken, sizi sıcak bir sevgiyle selamlıyoruz. Biz, Üstat Kuthumi ve Üstat Serapis Bey, tam şu anda, içsel planlardaki Dünya Öğretim Aşram’ındayız ve tüm enerjilerini Dünya’nın yükselişine adayan başka Yükselmiş Üstatlar ile birlikteyiz ve onlar tarafından destekleniyoruz. Sizin karşınıza sevgimizle çıkmak bizim birincil amacımız olsa da, Dünya’da gelişmekte olan süreçleri anımsatmak ve hizalanmak adına ilgilerinizi nasıl odaklanacağınızı; ve yükselişinizin kolaylık ve mükemmellik içinde olmasını sağlamak için buradayız.

İlk olarak bilmenizi isteriz ki, tüm Yükselmiş Üstatların desteği sizinle birliktedir, bilin ki ihtiyacınız olduğu her zaman sizin için buradayız ve her zaman en büyük sevgiyi, ışığı ve aydınlığı sizin varoluşunuza ve realitenize demirleriz. Şimdi Dünya’da bir çok değişikliğin süregeldiğini anlıyoruz, sizin kendi varoluşunuz ve bütünsel anlamda, insanlığın enerjetik ve fiziksel yapısında olduğu gibi… Değişiklikler içsel planlarda da sürmekte. Tüm Yükselmiş Üstatlar’ın dengede; enerjetik alanlarında ve ruhlarında sağlam durduklarından emin olmak için, birçok Yükselmiş Üstat, içsel Planlardaki Kozmik Varlıklar tarafından idare edilen bir çok birleşmeye çağırıldı.

İçsel Planlar yoluyla, ışığın güçlü, yüksek titreşimsel dalgaları akıyor, bir çoğu Dünya’ya demirliyor, bir başkaları, Yaratıcı’nın evrenindeki diğer başka gezegenlerine demirlerken… Biz, Yükselmiş Üstatlar olarak bile, süregelmekte olan değişimlere ilerlemek adına desteğe gereksinimiz var. Kozmik Üstatlar enerjimize yeni bilgelik ve içgörüleri yüklerken, bize, değişikliklerle nasıl başedeceğimizi öğretiyorlar ki; biz de enerji titreşimimizi yükselterek, Dünya’dakilere daha fazla yardımcı olabileilim.

İtiraf etmeliyiz ki; öğrenimimizi, keşiflerimizi sürdürmek ve Yaratıcı ile bu denli ivmeli bir birliğe ulaşmak bizim için oldukça heyecan verici. Bizler de sizler gibi; Yaratıcı tarafından idare edilen Kozmik Varlıklar yoluyla bilgi bombardımanına tutuluyoruz, bizlerin de süreçle; ve vuku bulmakta olan dönüşümleri algılamakla ilgili, zamana gereksinimiz var. Bu vuku bulan durumlar yüzünden, kendi Yükselmiş Üstadınızı çağırdığınızda, onların enejilerini, her zamankinden daha da yoğunlaşmış bulabilirsiniz, Lütfen bu durumla ilgili alarma geçmeyin, ama Yükselmiş Üstatlar olarak bizler de sizler gibi Işığın daha parlak fenerleri olma yolunda yürüyoruz.

Kozmik Varlıklar, kendi kısa dönem amaçlarını her bir Yükselmiş Üstat’la birlikte, 2012’deki majör geçiş için paylaşmaktalar. O kadar heyecan verici ki, her birimize, içimizdekini aktive edebilmek ve Dünya da dahil olmak üzere, Yaratıcı’nın evrenindeki bir çok gezegeninde demirleyebilmek için önerilmiş donanımlar verildi. Bizlerden, Işığı, ve bazı özel nitelikleri, Yaratıcı’nın belli özel alanlarına odaklamamız istendi. Bazı Yükselmiş Üstat’lara Dünya ile çok sıkı çalışmaları gerektiği söylendi, onlara donanımları demirlemeleri için Dünya’da belirli küçük alanlar verildi, bu durum, Yükselmiş Üstatlar’ın görevlendirildikleri bölgelere, oraları temizlemek ve yeniden enerjilendirmek için beraberlerinde, ince bir tarakla gitmeleri gibidir. Yükselmiş Üstatlar; Dünya’nın tüm enerji düzeylerinde çalışmaktadırlar. Bu süreç, 2012’de de devam edecek, insanlığın gelişmesi ve büyümesini desteklemek için yapılan temizlik işlemine yakın çalışmalar yapılacaktır.

Yükselmiş Üstatlar’a, enerjilerdeki dengeyi korumaya odaklanmaları için küçük bölgeler verildi, yoksa kaymaların dengelenmesi için, doğal felaketler vuku bulabilirdi. Bu amaç doğrultusunda çalışan Yükselmiş Üstatların, bölgedeki enerjetik dengeyi sürdürmek ve Dünya’nın titreşimini yükseltmek için Dünya Ana ile işbirliği içinde çalışmak zorundalardır.

Bu noktada belirtmeliyiz ki; Dünya’nın titreşimi bütünüyle daha yüksek bilince erişse de, bu insanlığın yükselişinin birdenbire kendiliğinden vuku bulacağı anlamını taşımıyor. Bizler Dünya’nın temelleri üzerinde çalışıyoruz ama, süreklilik taşıyan Yükseliş için dönüşüm süreci, her bir bireyin içinde saklı.
İnsanlık, aynı zamanda Dünya ile birlikte çalışmalı, nitekim bu arınma programı süresince, bir çok insan, Yükselmiş Üstatlar’la birlikte Dünya için çalışmak üzere çağırılıyorlar.
Meleklere katılmış diğer Yükselmiş Üstatlar’dan, temizlenme ve geçmişi serbest bırakma amacı ile, enerjetik olarak hücresel düzeyde insanlığı yeniden kodlamaları istendi. Belki, son günlerde bedenlerinizde muazzam bir enerji hissediyorsunuz, ya da bedenleriniz yorgun ve halsiz, tüm bunlar; Yükselmiş Üstatlar ve Meleklerin hücresel düzeyde sizin fiziksel bedenleriniz üzerinde çalışması yüzündendir. Eğer bilinciniz yerindeyken bu durumun vuku bulmasını arzu ederseniz, meditasyon esnasında rehberlerinizden, insanlık üzerinde hücresel düzeyde sevgi gücüyle, enerjetik olarak çalışan Yükselmiş Üstatlar’ın yakınınıza çekilmesi için enerjinizi açmasını isteyebilirsiniz. Sizinle çalışacak olan Üstat ya da Üstatlar'ı anlamayı ve rehberlerinizden süreci görebilmenizi sağlamalarını isteyebilirsiniz. Yükselmiş Üstatlar’a, bu görevde, hücresel düzeyinizden, gereksiz olan tüm geçmiş enerjilerin, sevginin gücü ile serbest kalması için derin bir temizliğe girişmelerine izin verebilirsiniz. Bu temizleme sürecinin amacı, ruhsal farkındalığınızı ve duyarlılığınızı yükselterek sizi Yaratıcı ile daha derin bir bağlantıya hazırlamaktır.
Bize göre insanlık, bir çok unsuru giysi gibi giyiyor üzerine, sanki, her bir önceki yaşam ve deneyim edindiğiniz bir giysi, ve hepsini üstüste giymek zorundasınız! O kadar ki, gerçeğinizi gölgeleyerek, sizi barış ve uyum içinde olmaktan alıkoyuyor. Tüm arzumuz, üzerinizdeki tüm gereksiz giysilerden sıyrılarak gerçeğiniz boyunca güvenle yürüyebilmeniz!
Bu sadece, bizim sizinle paylaştığımız bir metafor; sizin, şimdi 2012’ye hazırlanırken, derin bir arınmanın yer aldığını anlayabilmeniz içindi. Bu arınma süreci birkaç yıldır süregelmekte, ama şimdi her bir birey için kendi enerji ve ışığını yükseltebilsin diye Yaratıcı tarafından güçlendirilmekte. Bu arınma süreci, 2012’nin de ötesinde de, bir çok yıl sürecek, ama bu andan itibaren öyle bir hızlandırılmalı ki, 2012’nin enerjilerine daha güçlü ve parlak bir ışık, ve kendi gerçeğinizin daha geniş bir farkındalığı ile girebilesiniz. Her zaman kendi varlığınız ve gerçeğinizi temizlemek ve arındırmaya odaklanmalısınız ama odağınızı büyütmek ve yükseltmek, her zaman sizin yararınıza olacaktır. Eski enerjilerin yükseltilmesi gerekmekte, özellikle, insanlığın Dünya üzerindeki insanlık tarihinin karmasını bir bütün olarak temizleyebilmesi için, öncelikle her bireyin eski kişisel enerjilerini temizlemesine gereksinim vardır. Dünya’yı arındırmaya adanmış Yükselmiş Üstatlar, aslında, insanlığın geçmişte bir bütün olarak yarattığı karmik enerjileri daha iyi tanıyabilmesi, serbest bırakması ve temizlemesi için Dünya’yı hazırlamaktalar.Dünya’da, insanlığı; tüm karmik enerjileri Dünya’nın tarihinden serbest bırakmayı yüreklendirecek deneyim ve olaylar vuku bulabilir ama bu ancak periyodik olarak belirebilir; çünkü insanlığın bu duruma izin verebilecek titreşime erişebilmesi için, ilk önce kendi varlıkları, farkındalıkları ve bilinçlerini temizlemeli, arındırmalı ve genişletmelidirler.
Şimdi, size; Dünya’daki insanlığın büyük bir kişisel arınma süreci içerisine girdiğini yeniden ifade etmek arzusundayız. Bu, eski enerjilerin salıverildiği yoğunlaştırılmış ve güçlendirilmiş bir dönemdir. Salıverilmesi gereken bir çok alışkanlık ve inanç sistemi, eğer daha önce kendinizi arındırmamışsanız; güçlü bir şekilde sizi etkilemek ve dikkatinizi çekmek adına realitenizde var olmaya başlayacaktır. Bu zamanlarda, rehberleriniz, yüksek benliğiniz ve Yaratıcı’dan şifa ve rehberlik dilemeli ve eski alışkanlıkları tanıyarak onları çözebilmelisiniz. İnsanlığın, kendi yaşamları, deneyimleri, diğer insanlar ve eski zamanlardan; hatta eski yaşamlardan süzülen süreçleri öğrenmeye kapıldığı bir dönem olduğundan dengenin fazlasıyla gerekli olduğunu söylüyoruz. Kendinizi bu zamanda, insanlarla olan eski ilişkilerinize tutunurken bulmanız normaldir, ya birlikte bir karmayı çözmeniz gerekiyordur, ya da belli enerjileri demirliyorsunuzdur Dünya’ya…
Antik ve eski bilgeliklerin her zaman Dünya’da gerekli olduğunun farkındayız; ama insanlığı geride tutan eski enerjilerin dönüşüme uğraması gerekmektedir.
2012, her zaman yeni bir başlangıç anlamı taşıdı ama bir çok insan duruma oldukça literal yaklaşarak Dünya’dan koparılıp alınacaklarını, ya da herşeyin bir anda değişeceğini düşünmekte, ve onlar hayal kırıklığına uğrayacaklar. Oysa yeni başlangıç çoktan başladı bile ve devam edecek, 2012 bir çokları tarafından kehanette bulunuldu, onlar tam da bu zamanda insanlığın titreşiminin yeterli olacağını ve kendi içlerinde geçişi tamamlayıp, nihayetinde de dünyayı etkileyebileceklerini bildiler.
Aslında bu, eski enerjiler döngüsünün tamamlanması ve yeni enerji döngüsünün başlama zamanıdır. Eğer, bir takım insanlar yaşamınızdan çıkar, durumlar değişir ve başka bağlantılar oluşursa şaşırmayın. Büyük olasılıkla zaten bu durumları deneyimlemeye başladınız bile, Dünya’da gerçekleşen ilham kaynağı sürecin doğal bir parçası bunlar. Sizden; Yaratıcı ile daha fazla birleşebilmeniz için; basitçe kendinizi, enerjinizi, kişiliğinizi, hatta fiziksel bedeninizi arındırmaya odaklanmanızı istiyoruz. Yaşamınızda, belli deneyimlerden uzaklaşma gereği içine girebilirsiniz, bu onları kenara itme anlamına gelmez, ama sadece sevgi yollayabilir, daha önceleri yaptığınız gibi enerjiniz içine almayabilirsiniz.
Şimdi; enerji ivmesinin yapılandığını farkedeceksiniz, size, ruhsal gelişiminize yardımcı olması için bir çok yeni alet sunulacak, ama bilin ki, bizler her zaman buradayız sizler için ve sizi koşulsuzca seviyoruz.
Sizinle sohbet bir mutluluktu,
Üstat Kuthumi ve Üstat Serapis Bey

Çeviri: Güneş Kurtulan
http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blog/show?id=2209390%3ABlogPost%3A220577&xgs=1&xg_source=msg_share_post

2 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...