7 Ocak 2012 Cumartesi

Sevgi....Sevgili üstatlar, tüm Yaradılışı kapsaması için Sevgi/Işık
kapasitenizi genişletmelisiniz: doğa Sevgisi, Hayvan Sevgisi, insanlık için
Sevgi, algıladığınız düşmanlar için Sevgi, en önemlisi Benlik Sevgisi. Çünkü
Özünde, tüm Yaradılış sizin bir parçanızdır ve siz En Yüce Yaratıcı'nın bir
fasedisiniz. Tanrı Bilincinin genişlemesi aura alanınızın genişlemesiyle - Işık
Işınımınızın genişlemesiyle - sonuçlanır. Zamanla, daha çoğunuz o kadar güçlü
ve geniş bir ışınım geliştireceksiniz ki, bunun etrafınızdakiler - ve en
sonunda Dünya ve tüm insanlık - üzerinde
pozitif bir etkisi olmaya başlayacak. Oldukça fazla sayıda daha ileri Ruhlar
zaten önceden bu yeteneği kazandı. Ancak, kendinizin olarak sahip çıkmadığınız
şeyi iletemeyeceğinizi hatırlamalısınız. Ayrıca, şunu hatırlayın: Dünya üzerindeki
misyonunuzun önemli bir parçası alt boyutların Işığını güçlendirmektir. Ruh
bilincinin genişlemesi aura alanının hem yoğunluğunun hem de etki kapsamının
genişlemesiyle sonuçlanır.

Yoldaki bir aday hem dışsal hem de içsel dünya eğitimine
odaklanmalıdır.Etrafınızda
gerçekleşen şeylerin bilinçli bir gözlemcisi olmaya gayret etmelisiniz. Günlük
yaşamdaki fiziksel olayların odaklanmış farkındalığı ile tam
olarak meşgul olmak için kendinizi eğitmeniz, ayrıca maruz kaldığınız uyumlu ve
uyumsuz frekans kalıplarını işleme tabi tutmayı öğrenmeniz çok önemlidir. O
zaman uygun eylemi yapmalısınız. Kendinin üstadı olmayı ararken, duygusal ve
zihinsel disiplin uygulamak da çok önemlidir. Dünyaya ve hayatın deneyimlerine
sırtınızı dönmemelisiniz, onlarla kafa kafaya yüzleşmelisiniz. Ancak, hayatı yüksek
bir bakış noktasından görmeyi öğrenmek çok önemlidir. Büyük
resmi görmeye ve küçük hikaye dramalarına dolanmamaya
gayret edin. 

Mantık fiziksel zihinsel bedenin ve zihninizin bir
işlevidir. Hatırlayın, kendi gerçeğiniz olarak kabullendiğiniz bilgi veya
teoriler, ortaya çıkarılmış bilgiden bilgelik kazanmak için deneyimlenmelidir.
İlham Yüksek Benlik ve Kutsal Zihin tarafından sağlanır. Kutsal Zihninizin ve Kutsal Kalbinizin itkilerine veya Yüksek Benliğinizin hakim olan fasedinin
girdilerine dikkat etmeyi öğrenmelisiniz, çünkü yüksek alemlerin Varlıkları ile
iletişim kurmayı ve kozmik bilgelik elde etmeyi bu şekilde kademeli olarak
öğrenirsiniz. 

Başlangıçta, uzmanlaşmış grup spiritüel rehberler ve
koruyucular ile ve bunların aralarında iletişim vardı; ancak, zamanla
bu armağan veya yetenek kayboldu. İnsanlık materyal bilince daha derin
battıkça, onlar beş duyunun duyumsamalarına batmış hale geldiler ve bilincin
yüksek alemleri ile bağlantı duygusu için içlerine dönmeye giderek son
verdiler. Üçüncü ve dördüncü boyutlar parlak ve berrak değildir. Sisli ve puslu
bir örtüşme vardır. Bu ortamda var olan o Ruhlar bunu kavramazlar, çünkü bu
onların alışmış oldukları farkındalık halidir. Alt
üçüncü/dördüncü boyutların realitesi, sizi farkındalığın saf Işığına geri
yönlendirecek olan yolu ebediyen aradığınız belirsiz bir labirentin içinde var
olmaya benzetilebilir. Sizler dördüncü boyutun orta - alt seviyelerine girerken
ve her bir yüksek alt - seviyeyi geçerken dünyanız daha hafif ve parlak hale
gelirken bu sis giderek çözünmeye başlar. Işığın derslerini almak için,
dördüncü boyutun en azından beşinci alt - seviyesine uyumlanmak üzere bilincinizi
yükseltmelisiniz. bu Alt - Evrensel deneyimde, her bir boyutun yedi alt -
seviyesi vardır, birinci alt - seviye en düşük/en yoğun olandır ve yedinci alt
- seviye en yüksek ve en ince/saf olandır. Üstatlar ve rehberleriniz sizinle
yarı yolda buluşmaya isteklidir; ancak, sadece çok nadir durumlarda kendi
frekanslarını aşırı dualitenin yoğunluğuna düşürürler, çünkü bu onlar için çok
rahatsız edicidir. 
Ego fiziksel benliğin fasedidir; zamanla kimlik ve
bireysellik duygusu geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.Dışa odaklı bir zihin ego tarafından yönlendirilir. Yanlış
yönlendirilmiş ego - benlik, ayrılığa, korkuya, bencilliğe ve kıtlığa dayanan
bir realite olan materyal planın yanıltıcı inanç sistemini yaratmada etkili
idi. Zihinsel ufkunuzu genişlettikçe, kendini sınırlama algısının engellerini
yıkmaya başlarsınız. Zihin genişlemesi beynin üst boyut seviyelerinin uyuyan
hücrelerini aktive etmeyi ve Kutsal Zihninizin bilgeliğine erişmeyi kapsar. Körce
itaat aydınlanma için gerekli değildir, çünkü Kendinin Üstadı olmak ve kişisel
gerçekleriniz size ifşa edilirken ve kalp monitörünüz tarafından doğrulanırken,
kişisel gerçeklerinizi yaşamak için gayret ediyorsunuz. 

İnsanlık Ruhsal ve hücresel bir uyanışın ortasındadır.
Dördüncü boyutun yüksek seviyelerinin ve beşinci boyutun alt seviyelerinin
titreşim kalıplarına ilerlerken, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura
alanınız hızlanmış bir arınma sürecine başlar. Bu süreç kolaylaşır ve en
sonunda Yüksek Benliğinizin birçok fasetlerinin yüklenmesiyle ve Işık
Bedeninizin kademeli yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanır. Odağınızın tek noktada
ve berrak olması için her an dikkatli ve farkında olun. Giderek kendine güven
ve emniyet duygusu, her şeyin iyi olduğu ve böyle kalacağı bilişini
geliştirirsiniz. 

Ruh, Tanrısal Benliğinizin veya BEN'İM Varlığınızın
kırılıp yansıyan bir uzantısıdır.Ruh yüksek Kutsal Zihne ve Spiritüel İradeye bağlı olan sağ beyin sezgi
bilincini kullanır. İçe - odaklı bir zihin Ruhsal Benlik tarafından
yönlendirilir. İnsanlık yanlış kullanımdan körelmiş olan süptil, ince duyumları
geliştirme sürecindedir. Yüksek sezgi zihinsel duyuları ve İlahi bilgeliği
geliştirmek için gayretli bir şekilde çabalarken, temel, çoğu zaman bozulmuş
fiziksel duyuları geçmelisiniz. Duygusal doğanızı kontrol etmeyi ve
düşüncelerinizi sürekli olarak Işıkta tutmayı öğrenmeniz çok önemlidir. 

Tanrısal Benliğiniz veya BEN'İM Varlığınız sizin orijinal
Öz Zekanızdır, Evrensel veya Alt - Evrensel deneyim içinde ilk bireyselleşmiş
kimliğinizdir.Bu Alt - Evrensel
deneyimin içinde, BEN'İM Varlığınız sizin ilk on iki Ruh parçalarınızı veya Ruh uzantılarını yarattı. O zamandan
beri, Tanrı Özünüz sayısız kez kırılıp yansıdı (ışığın kırılması) ve ayrıldı.
Sizler şimdi, Kutsal Benliğinizin daha büyük, daha dinamik ve geniş versiyonuna
ilerleyebilmeniz için, bu Alt - Evren içindeki Kutsal Benliğinizin tüm çoklu
fasetlerini geri isteme (çağırma) sürecindesiniz. Bunu gerçekleştirmenize
yardımcı olmak için, Elmas Çekirdek Tanrı Hücreniz ve kişisel Yaşam Çiçeği
Yaratıcı Çarkınız, bu Alt - Evrensel deneyim için Tanrı Bilincinin On İki
Işınının tam ölçeğini içeriyor. Bunlar, bu Alt - Evren için kendi TAM
SPEKTRUM KUTSALLIĞINIZA her zaman erişmeniz için tasarlanmıştı. Göreviniz
bu Işınları aktive etmek, Işınların içerdikleri Tanrı niteliklerini ve
özelliklerini bütünleştirmek ve sonra bu nitelikleri ve özellikleri en yüksek
hayır için kullanmaktır. Ruhun ne olduğu, nasıl işlev yaptığı ve nerede
oturduğu ile ilgili hala çok fazla karışıklık var. Yüksek Benliğinizin birçok
fasetleriyle yeniden bağlanma karmaşık sürecini anlamanız çok önemlidir. Ayrıca
çoklu Yüksek Benlik parçaları (bölümlenmeleri) [sadece tek bir tane
değil, birçok Yüksek Benlik parçalarınız var] ve Benliğin bu çoklu fasetlerini
bütünleştirme süreci ile ilgili size verdiğimiz daha derinliğine öğretiler
hakkında berraklık kazanmanız da önemlidir. Bu nedenle, RUHUN EVRİMİNİN bu en
önemli sürecinin daha ileri açıklamasının zamanı olduğunu hissediyoruz:

* Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin içinde başlangıç noktanızdan gelen tam Benlik - kavrayışının kristal, Hafıza Atomunu taşıyorsunuz. Bu, yaşamış olduğunuz her hayatın önemli bölümlerinin çok kısa bir görünüşünü, öğrenmiş olduğunuz büyük dersleri ve bu evrende yolculuk yaparken mükemmelleştirdiğiniz yetenekleri içerir. 
* Ruh, Tanrısal Benliğinizin veya BEN'İM Varlığınızın bir uzantısıdır. Ruh ne Can ne de maddedir. O bir kristal, Kutsal Ateş, Hafıza Tohum Atomudur, bu Alt - Evren deneyimindeki yolculuğunuzu kaydetmek için programlanan saf Işık Özünün bir parçasıdır. Sizinle Baba/Anne Tanrımız ve en sonunda En Yüce Yaradan arasındaki bağlantıdır. 
* Kişisel Ruhsal Benliğiniz, bu yaşam için, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin bir fasedi olarak Kutsal Kalbinizin içinde oturur. Ruhunuzun her yüksek frekanslı fasedi Kendi Hafıza Tohum Atomlarına sahiptir. Belirli bir faset sizin ÜstRuhunuz (OverSoul) olarak Ruh Yıldızınızda oturduğu zaman, Kendi kişisel titreşim kalıp anılarını, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin içindeki Hafıza Tohum Atomuna ve ayrıca bedenlenmiş Ruhsal Benliğinize kademeli olarak gönderir. Öncelikle, Kutsal Zihninizdeki uygun Hafıza Tohum Kristallerini aktive eder. Frekanslarınız bunları barındıracak kadar genişlerken, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizde rezervde tutulan Hafıza Tohum Kristalleri aktive edilir. Bu şekilde, tüm Ruhsal parçalarınızı/bölümlerinizi bütünleştirirken, en sonunda bu Alt - Evren için BEN'İM Varlığınızın bilgeliğinin, yeteneklerinin, pozitif anılarının ve deneyimlerinin hepsine erişme
yeteneği kazanırsınız. Sizler Tanrı Bilincinin çok boyutlu seviyelerini geçerken ve Kutsal Benliğinizin daha fazla fasetlerini bütünleştirirken, bu süreç kendisini tekrar tekrar yineler. 
* Özünüzün Kutsal Kalbini, Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizi ve Yaratıcı Özün Kristal Tohum Atomunuzu ebediyen aramak için programlandınız. 

Özel olarak zamanlanmış sıklıkta, farklı
ırklar ve alt - ırklara enkarne olan ve taze fikirler getiren, yeni nitelikler
ve vasıflar aşılayan özel, eşsiz Varlıkların küçük grupları her zaman var olmuştur.
Bu ileri Varlıklar kendileri örnek olarak bilgeliklerini, yüksek bilinçlerini
ve özel yeteneklerini konuşma aralarında verdiler ve ayrıca insanlığın DNA
kodlarını yükseltmek için insan türlerinin seçilmiş üyeleri ile fiziksel olarak
birleştiler. SİZLER O ÖZEL ZAMANLARDAN BİRİNDE YAŞIYORSUNUZ.

Dördüncü boyuta "geçiş realitesi" adı
verilebilir, çünkü burası geçmişin tüm ön koşullanmalarını bırakmaya
başladığınız yerdir.Dördüncü boyut
aleminin doğası daha duygusaldır ve bundan dolayı, kalp ve hissetme doğası
büyük odaktır. kadim insanlar dördüncü boyuta Maya veya illüzyon alemi adını verdiler. İnsanlığın kollektif kitlesel bilinci dördüncü boyutun alt üç
seviyesini doldurur ve insanlar kademeli şekilde içe dönmeye ve Ruhsal
Benliklerinin dürtüklemelerini dinlemeye başlayıncaya kadar, insanlığın çoğunun
zihinsel olarak var olduğu yer burasıdır. Ego arzu - bedeni bu alemin master
manipülatörüdür ve kişiyi duyular ve dışsal zevk araçları vasıtasıyla daha
fazla tatmin ve mutluluk araması için sürekli olarak zorlar. 

Dördüncü boyutun yüksek alt - seviyelerineilerledikçe, İçsel Güç Potansiyelinize erişmeye
başlarsınız. Madde daha akışkan hale gelir ve bu nedenle arzu ettiğiniz şeyi
tezahür ettirmek daha kolaylaşır. Bu nedenle kesin olmayı ve düşüncelerinizi
berrak niyetle odaklamayı öğrenmelisiniz. Disiplin altına alınmış bir zihin
düşünce zincirlerini doğru düzende bir araya getirir. Dağınık düşüncelerin
ilerlemenize zarar verdiğini anlamanız çok önemlidir. Şimdiki anda - ŞİMDİ anında - yaşamak Kendinin - Üstatlığını elde etmede kritik bir unsurdur. Aydınlanma
yolunu başarılı şekilde geçmek için zihinsel çaba gereklidir. Sizler içgüdüsel
beyin/zihin aleminden çıkıp yüksek zihnin alemine girerken, giderek,
geçmiş olaylar hafızanızın iyi bir bölümü solup gitmeye başlar. Kendinin
üstatlığının önemli özellikleri odaklanmış gözlem yetenekleri ve düşüncede,
sözlerde ve eylemlerde zararsız olmaktır. Yoldaki bir adaya olarak, daha da
büyük kozmik gerçekler size ifşa edilir. Ancak, zamansız bilgeliğin daha küçük
prensiplerinin, bilinçte yükselişin hiç bitmeyen döngüsünde varoluşun sonraki
seviyesinin eşsiz kurallarını, yasalarını ve gerçeklerini bütünleştirmek üzere
sürekli olarak genişlediğinin farkında olmalısınız. 

Zihin vasıtasıyla ruh ve beyin arasındaki iletişim
kanalını açık tutmalısınız. Bu, Epifiz Bezinin yavaş yeniden aktivasyonunu ve beynin
arka kısmında, başın tacına yakın yerleşik olan Kutsal Zihne portalın açılışını
başlatır. Kutsal Zihin en yüksek dördüncü boyut alt - seviyeleri ve beşinci ve
altıncı boyutsal seviyelerin tümü, yedinci boyut frekanslarının/verilerinin
küçük bir kısmı ile rezonansa girer; yedinci boyut frekansları/verileri, bu Alt
- Evrensel deneyimde insanlık için olası en yüksek seviyeleri geçme yeteneğini
elde ettiğiniz zaman, gelecekteki kullanım için ayrılmıştır. Ancak, kozmik
bilgeliğin bu deposuna erişmek için kendi titreşim kalıplarınızı kademeli
olarak artırmalısınız. 

Kutsal Zihin ve
Kutsal Kalp materyal dünya maddesinden yapılmamıştır; bunlar bilimsel araçlar
ile belirlenemeyen çok ince, eterik Işık maddesinden oluşur.Ancak, bunlar fiziksel bedeninizin herhangi bir
bölümünden daha gerçektir. Çünkü Kutsal Zihniniz, Kutsal Kalbiniz ve Elmas
Çekirdek Tanrı Hücreniz arasındaki bağlantıyı yeniden oluşturduğunuzda,
Adamantine parçacıklarının sürekli bir akışı olur, ayrıca Hafıza Tohum
Atomlarınızın içinden gelen ve RuhÜstünüz/Yüksek Benliğinizden gelen uygun,
ileri bilgilerin akışı olur. Tanrı Bilincinin Üçlüsüne yeniden
bağlanmanın bu kadar kritik olmasının nedeni budur: Kutsal Zihin, Kutsal Kalp
ve Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin tüm fasetleri. 

Sizler beşinci boyutun titreşim kalıplarına girerken, hücreleriniz, eterik bedeniniz ve aura alanınız hızlanmış
arınma sürecine başlar. Beşinci boyutun en alt seviyesinde dinginlik başlar ve
üssel olarak kuvvetlenir. Tanrısal gücü ve bilgeliği elde etmek, insanlığın
kollektif bilincinin muazzam inanç kalıplarının ötesine geçmenizi,
Yüksek Benliğinizin bir çok fasetleri vasıtasıyla kozmik bilinciniz ile
uyumlanmanızı gerektirir. Aydınlanma yolunu başarılı şekilde geçmek için
duygusal istikrar ve zihinsel çaba gerekir. Beşinci boyuta ve üzerine
uygulanan DENGE yasası vardır. 

Kısaca, altıncı boyut ölümsüzlük boyutudurve sizler bu Alt - Evren içinde Ruhsal potansiyelinizin
en yüksek seviyelerine yeniden bağlanırken büyük ölçüde genişlemiş Ruhsal bilinçtir. Yedinci
boyut bu Alt - Evrensel deneyim içinde insanlık için son evrimsel sınırdır. Sekizinci
boyutun ilk alt - seviyesi (frekansı en düşük olanı) SONSUZLUK
KAPISIdır, yüksek frekansların daha fazlasını bütünleştirme yeteneğini
elde ettikçe bu sonsuzluk kapısına erişebileceksiniz. Her bir yüksek frekans
seviyesine erişme yeteneği kazındıkça, damla damla akıtma etkisi başlatılır,
bunun sayesinde daha ince, daha saf Tanrı Işığının küçük miktarları kişisel
Işık sütununuza akmaya başlar, böylece aura alanınıza ve Ruhsal Şarkınızın
canlılığına Işık ekler. 

SONSUZLUĞUN
ORTASINDA YAŞADIĞINIZI HATIRLAYIN, CESUR OLANLARIM. Size getirdiğimiz bilgelik
mesajları daha fazla kurallar koymak veya yeni dogma yaratmak için değildir.
Niyetimiz kalplerinizi sevgiyle tutuşturmak ve önünüzdeki olağanüstü geleceğin
kısa bir görüntüsünü vermektir. Size rehberlik yapacağım, yönlendireceğim,
ilham vereceğim ve sizi koruyacağım, Baba/Anne Tanrımızın ebedi sevgisini her
birinize yayacağım. 

Ben Başmelek
Mikail'im.


Ronna Herman'ın Başmelek Mikail mesaji...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...